ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/10/1977

חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים