ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/10/1977

הפרסומים על מגמת האוצר לקצץ בקיצבאות - (הצעת חה"כ ש. ארבלי אלמוזלינו) 2. מגמות והצהרות על הכוונות לבטול קיצבאות ילד ראשון ושני - הצעת חה"כ י. ז. אמיר; תקנות בדבר העסקת אזרחים לא ישראלים בשירות המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים