ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/09/1977

חוק שירות המדינה (גמלאות ) ( נוסח משולב), התש"ל - 1970 - תקנות בדבר התנאים לשימוש במסמכות נציב השירות וועדת השירות בעניין המשך העסקתו של עובד מעל לגיל 65; טיפול בנפגעי מוח לפי שיטת דליקטו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים