ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/08/1977

חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977-תקנות בדבר סדרי דין לוועדות שונות; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 צו בדבר הגדלת מענק ליתום; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים