ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1977

השלכות חברתיות של התכנית הכלכלית החדשה; חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים