ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/07/1977

חוק שירות ההגנה בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשל"ז - 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים