ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/07/1977

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשל"ז-1977; מועדי הישיבות של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים