ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1977

סקירת מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי על פעולות המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים