ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/07/1977

בחירת יושב ראש -הוועדה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים