ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/07/1981

חוק המלוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977 - אגודת בית הכנסת "אני מאמין"; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 - שינוי סיווג הכפר ירכא מאזור פיתוח ב' לאזור פיתוח א' לשנה אחת, הענקת מעמד של אזור פיתוח ב' לעיר נהריה למשך שנה אחת; קביעת מוסדות ציבור לעניין תרומות מיוחדות; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1981 - ביטוח שער; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1981 - פנייה מס' 38; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1981 - פנייה מס' 37; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1981 - פנייה מס' 39; שינויים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים