ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/05/1981

חוק דיני מיסים (האחדת הביצוע ושימוש בממצאים ובקביעות); חוק לעידוד השקעות הון (תיקון 20); צו עידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) (מלון אינטרקונטיננטל); צו עידוד התעשייה (מיסים) (שנוי שיעור לגבי חברה שיש לה בכנסות מהפרשי שער)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים