ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1981

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 48), התשמ"א-1981; חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 4), התשמ"א-1981; חוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 4), התשמ"א-1981 (הצעות חוק פרטית של חברי הכנסת אבטבי, חשאי וקופמן); חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק) התשמ"א-1981); ערבות המדינה להלוואות בשטחים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים