ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/05/1981

בקשת סיוע של משק עין הנציב לאור נזקי מחלת הפה והטלפיים; הטבת החיסכון בקופת "גחלת" לחינוך תיכון שינוי בגובה החיסכון בתכנית "גחלת" לחינוך גבוה; הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יוסף תמיר; צו מס קניה על סובין התש"א-1981; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; שכר נשיא המדינה; תכניות חסכון-מבצע אפריל מאי 1981; תכנית החיסכון "כוח חלוקת רווחים"; תכנית חסכון למורים; תכנית "חסן לחייל"; תכנית "רב תכליתי" או "נעורים"; תקציב רשות השידור לחודש מאי 1981; תקציב רשות השידור לשנת 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים