ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/03/1981

הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ז. כץ; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 19), התשמ"א-1981; צו מניעת היצף (היטל על טובין - לוחות גליים מאסבסט צמנט), התשמ"ט-1981; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959; שינויים בתקציב; תקציב רשות ניירות-ערך לשנת 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים