ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/03/1981

דחיית מועד ההתאמה של אגרות הרישוי למדד והכללת מס רכוש על רכב באגרות הרישוי; הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; חוק התקציב לשנת הכספים 1981, התשמ"א-1981; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד השקעות במחקר ובפיתוח), התשמ"א-1981 - הצעת חוק של חבר-הכנסת חיים קופמן; חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א - 1981; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16) \ התשמ"א-1981; צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח י'), התשמ"א-1981; צו הביטוח הלאומי (תיקון לוח י"א), התשמ"א-1981; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), אמיסיות של: חברה להשקע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים