ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/03/1981

חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) (מס' 2), התשמ"א-1981, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 46), התשמ"א-1981, חוק התקציב לשנת הכספים 1981, התשמ"א-1981, חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים