ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/03/1981

פניית הממונה על התקציבים מס' 262 - עירית תל-אביב; שינויים בתקציב לשנת 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים