ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/03/1981

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 6), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים