ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/03/1981

דיון על הנפקת איגרות חוב דולריות; הצעות לסדר היום; מימון המפלגות - חישוב יחידת המימון; צווים לעידוד החיסכון אמיסיה של "עלית"- חברה ישראלית לתעשיית שוקולדה וסוכריות בע"מ; אמיסיה של "כלל" - הנפקות לתעשייה בע"מ; ריבית פיגורים על חשבונות משרד התקשורת; תקציב נוסף לרשות לניירות ערך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים