ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1981

חוק התקציב (מס' 3) לשכת הכספים 1980, התשמ"א-1981; סיכומים והמלצות של ועדת המשנה לעתיד היצוא החקלאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים