ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/02/1981

אגרות עבור רישיון למוסך ובחינות הסכמה; אגרות עבור רישיון לשמאי רכב; הכרזה על נקודת התיישבות חקלאית לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים יד השמונה; חוק מימון מפלגות, (תיקון), הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת רובינשטיין; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1980; שינויים בתקציב הכנסת לשנת 1980; תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם (הוראת שעה), התשמ"א-1981; תקנות מס הכנסה (התאמת סכומים ), התשמ"א-1981; תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשירית לשנת 1981/2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים