ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1981

השקעה בחברת פז נכסים (ישראל) בע"מ- (אישור); השקעה בחברת פז נכסים (ישראל) בע"מ- 27.3.5 מיליון דולר) - מכתב שר האוצר מיום ז' בשבט התרמ"א -04.02.81) (אישור); שינויים בתקציב לשנת 1980 - (פניה מס' 338 של הממונה על התקציבים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים