ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/01/1981

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ; החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם); ערבות המדינה - תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ- (מכתב שר האוצר י. הורביץ מ-ב' בשבט התשמ"א -07.01.81); תכנית "לחייל" - (מכתב שר האוצר י. הורביץ מ-ד' בשבט התשמ"א 09.01.81)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים