ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/01/1981

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 15), התשמ"א-1981; ערבות המדינה - תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ; קביעת מוסדות ציבור לעניין תרומות מיוחדות; תקנות מס הכנסה (פטור מיוחד לריבית והפרשי הצמדה על חובות מס) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים