ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/12/1980

הצעת חוק עיגול סכומים, התשמ"א-1980 , הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 2), התש"ם-1980, חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים