ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/11/1980

הודעת קואופרטיב אגד על העלאת סכום המניה; המלצות ועדת המשנה לעניין מסים בראשות חבר-הכנסת קופמן- (החלטות בדבר אישור הוראות המגדילות או ה מטילות היטלים); הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; השקעת המדינה בהון מניות של ממ"ן-מסוף מטענים נתב"ג בע"מ-15 מיליון ל"י; צו מס קניה על סובין (תיקון מס' 8), התשמ"א-1980; צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שעורי דמי ביטוח) (תיקון), התשמ"א-1980; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה ) תכניות חסכון-דיור, דיור 90, 000, רב תכליתי, חסן לחייל של בנק מסד, 90, 000לאנשי דירות בתי-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים