ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/11/1980

אישור תקציבי 70/02 - הקמת 2 קיבוצים בפתחת שלום; העלאת תעריפי החשמל; שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים