ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/10/1980

אגרות משרדי הממשלה; החלטת הפרלמנט המערב גרמני של הענקת פיצויים ליהודים והשלכותיה על ניצולי השואה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת זיידל); העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים