ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/10/1980

העלאת תעריפי החשמל; ערבות לחברת החשמל לישראל בע"מ; צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים