ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1980

הודעה לוועדה מס' 04/03-פרוייקט שיקום השכונות; הודעה לוועדה מס' 18/004-רשויות מקומיות; החלטה בדבר שינויים בתקציב לפי בקשת הוועדה - (99 מיליון לירות); החלטה על דרגה נוספת לראשי אבות בתי הדין; החלטה על משכורתו של נשיא המדינה; חוק עידוד החיסכון -שטרי הון של בנק לאומי לישראל בע"מ; כללי המכס (חישוב מהיר הנקוב המטבע חוץ) (תיקון), התש"ם-1980; ערבות המדינה -"מקט" בע"מ; ערבות המדינה -חברת שמיכות ישראל (אקספורט פל) בע"מ; ערבות המדינה -מאפיה אזורית העמקים בע"מ (ביסוד); ערבות מטעם המדינה ל"סיוורו" בע"מ (מקוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים