ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1980

הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ע. אמוראי; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 40), התש"ם-1980 (יהלומנים); צו מס שבח מקרקעין (שינוי שער הריבית), התש"ם-1980; תקנות בדבר פטור ממס שבח ומתוספת מס בהעברת מניות לעניין קבלת הטבות על פי הסכם למניעת כפל מס; תקנות מלווה המדינה; תקנות מס הכנסה (התאמת תקרות ההכנסה), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים