ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/07/1980

חוק מס מעסיקים (תיקון מס' 2), התש"ם-1980; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעור דמי ביטוח), התש"ם-1980; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין- בשר קפוא (מס' 4), התש"ם- 1980; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -כוספא חיטים וקמחים) (מס' 3), התש"ם- צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -בשר קפוא (מס' 4), התש"ם-1980; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה תכנית חסכון חסכון לרכב של בנק יהב לעובדי המדינה ב"מ חסכון להשכלה גבוהה אגור-פילון של בנק דיסקונט בע"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים