ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/07/1980

חוק המלווה, חברות ביטוח) (תיקון מס' 5), התש"ם-1980; חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של בנק כללי לישראל בע"מ (סדרה 5 31, 350000 לירות); תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג ארבל וחרמון) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים