ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1980

השקעות בעלים בהון המניות של החברה הכלכלית לירושלים בע"מ; פטור מוסך ממס שבח מקרקעין; קרקע המדע הדו-לאומית של ארצות-הברית וישראל הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים; תכניות לדיור 90000 של בנק אוצר החייל תכנית חסכון "עד 120 פלוס" תכנית חסכון "כפול 2" תכניות חסכון המשכיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים