ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1980

חוק מס הבולים על מסמכים (תיקון), התש"ם-1980; שאלה ליועץ המשפטי לוועדה והצעה לסדר היום; תקנות מלווה חסכון, התשל"ז-1977 (תעודות מלווה), התש"ם-1980; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980; תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים