ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/04/1980

הצעה להעלאת תעריפי החשמל; הצעה להעלאת תעריפי הטלפון והדואר; הצעות לסדר-היום; השקעות הממשלה בחברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים