ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/04/1980

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; מכתב שר האוצר בעניין הסכם המקדמה עם בנק ישראל לשנת 1979; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח ), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים