ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/03/1980

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 39), התש"ם-1980; פטור מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; שינויים בתקציב לשנת 1979; שנויים בתקציב לשנת 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים