ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1980

חוק התקציב לשנת הכספים 1980, התש"ם-1980; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 18), התש"ם-1980 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10) (תיקון), התש"ם-1980; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-19633; תיקון שיעורי האגרות בתקנות הדרכונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים