ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/03/1980

החלת הוראות החוק בדבר החזר מס מעסיקים בשל יצוא לגבי שנת המס 1979; חוק עדוד החיסכון - תכנית חסכון לדיור; חוק עדוד התעשייה (מיסים) (תיקון מס' 7), התש"ם-1979; צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים) (תיקון), התש"ם-1980; צו מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון התוספת), התש"ם-1980; קביעת מוסדות לעניין סעיף 6(1) לחוק מס עזבון, התש"ט-1949; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון מס' 2); תקנות מס הכנסה (פחת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים