ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/03/1980

הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב לשנת 1979; תקציב משרד הדתות לשנת 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים