ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/03/1980

הצעת תקציב לחינוך גבוה לשנת הכספים 1980; ערבות המדינה למתן הלוואות לסטודנטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים