ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/02/1980

צו עידוד החיסכון -אגרות חוב של "צים", חברת השיט הישראלית בע"מ; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1979; תקנות מס הכנסה (יועצי מס) (תיקון), התש"ם-1980; תקציב משרד האוצר לשנת 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים