ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

מסקנות ועדת הכספים בעניין: "גידול כוח אדם בשירותים הפיננסיים"; תקנות מס-ערך-מוסף (תיקון), התש"ם-1980; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התש"ם- 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים