ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/01/1980

חוק מס מעסיקים (תיקון מס' 2), התש"ם-1980; פטור מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואה (תיקון), התש"ם-1980; שינויים בתקציב לשנת 1979 (רכישת מחשב)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים