ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/01/1980

צו מס קניה (פטור) (תיקון), התש"ם-1980; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 34), התש"ם-1979; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1979; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים