ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/01/1980

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 37), התש"ם-1979; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) "צמוד ראשון"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים