ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1979

חוק התקציב (מספר 2) לשנת הכספים 1979, התש"ם-1980; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) צמוד ראשון (מכתב שר האוצר מ-ג' בטבת, התש"ם-23.12.79); צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) -תכנית חסכון לדיור 90000- (מכתב שר האוצר מיום ט"ו- בכסלו, התש"ם 05.12.79)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים