ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/12/1979

בעיות הייצוא; הלוואה קונסולידציה לרשויות המקומיות; מסקנות ועדת הכספים בעניין "גידול כוח אדם בשירותים הפיננסיים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים