ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

העלאת מחיר האסימונים; הצעות לסדר -היום; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה -אמיסיה של חברה להשקעות של אוצר החיל בע"מ); קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1979-משרד הקליטה; שינויים בתקציב לשנת 1979-משרד החינוך והתרבות; שינויים בתקציב לשנת 1979-משרד התעשייה, המסחר והתירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים